Skip to content

Politieke effectiviteit

ImpactAll gelooft in politieke effectiviteit, zodat politici hun doelen, idealen en beloften kunnen realiseren. Niet alleen spreken, maar ook luisteren. Niet alleen profileren, maar ook een meerderheid kunnen vinden. Een effectief politicus kan zowel constructief de dialoog als scherp het debat aangaan.
Het debat is niet dood maar wel misbruikt. Het imago van politici is helaas niet altijd positief. Dat is ontzettend jammer, want er lopen veel politici rond die zich met hart, ziel en zaligheid inzetten voor de gemeenschap. ImpactAll gelooft dat een debattraining niet volstaat. We leven in een democratie en verkiezingsbeloften worden alleen werkelijkheid als er een meerderheid is. Juist het eindeloos herhalen van een standpunt en het ongelijk van de ander aantonen leidt niet tot een meerderheid, maar tot eindeloze vergaderingen.
 

Daarom gaan we voor politieke effectiviteit, zodat politici hun doelen, idealen en beloften kunnen realiseren. Niet alleen spreken, maar ook luisteren. Niet alleen profileren, maar ook een meerderheid kunnen vinden. Een effectief politicus kan zowel constructief de dialoog als scherp het debat aangaan. De praktijk is dat politici één stijl goed beheersen en deze altijd toepassen. Het is gangbaar om als raad te werken met BOB (beeldvorming, oordeelsvorming & besluitvorming). Dit werkt alleen als iedereen in iedere fase ander gedrag laat zien. De interventies van ImpactAll zijn erop gericht dat deelnemers inzicht krijgen welke toon effectief is bij welke vergadering.

Dit is de motivatie waarmee ImpactAll gemeenteraden, politici en griffiers ondersteunt met training, gespreksleiding en videoproducties. Voorbeelden zijn:

  • Training politieke effectiviteit
  • E-learning: Politieke effectiviteit in de raad
  • Begeleiding bij het aanpassen van de vergaderstructuur
  • Voorzitterstrainingen
  • Moderatie van verkiezingsbijeenkomsten
  • Dialoog tussen Raad, college en ambtelijke organisatie
  • Videoproductie zodat Raadswerk zichtbaar wordt

ImpactAll verzorgt o.a. training voor:

Contact opnemen voor verder overleg? Gebruik onderstaand contactformulier.

Politieke effectiviteit